English Journey Camp

2018-11-26T20:55:17+00:00

ค่าย English Journey Camp 6 - 7 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 2000​ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อง ๆ อายุ 9

วันผจญภัย กับ จุนบิ เทควันโด สตูดิโอ

2018-11-11T22:45:08+00:00

กิจกรรม วันผจญภัย กับ จุนบิ เทควันโด สตูดิโอ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)                

Speak Out!

2018-11-11T22:45:16+00:00

กิจกรรม Speak Out! 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)                    

จักรยานพาเพลิน ตอน ต้นไม้เพื่อนรัก

2018-11-11T22:45:45+00:00

บทสรุปกิจกรรม "จักรยานพาเพลิน ตอน ต้นไม้เพื่อนรัก" 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์                

Day in a Museum ตอน สนุกกับพิพิธภัณฑ์เด็ก

2018-11-11T22:45:59+00:00

กิจกรรม Day in a Museum ตอนสนุกกับพิพิธภัณฑ์เด็ก 2 กันยายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร)